När Maria talar om genuint bemötande handlar det om Försäljning i sin finaste form.
Katarina Franke, Management konsult

När Maria levererar är det så långt ifrån lull lull som man kan komma. Det är tydligt, klart och helt användbart.
Lotta Thorén systemansvarig fakturering

Maria var hos oss på museet höll ett seminarie om genuint bemötande, för oss i vår situation. Efter att ha observerat oss vid några tillfällen innan.

Det som vi har med oss i vårt dagliga arbete efter Marias föreläsning hos oss på museet är ett gemensamt språk som vi lätt kan tala kring, t ex big no no och att alltid ta ögonkontakt. Hålla oss väl informerade och inte vara rädda för att fråga eller ”störa” våra besökare. Vi har börjat prata mer om bemötande och vi försöker även förändra ordet besökare som känns så tillfälligt till ordet gäst istället. Nu har vi anställt en ny person som receptionsansvarig och det har förstås underlättat eftersom vi kunnat ställa krav från början och även tala om hur vi vill ha det.

Så Maria satte sina spår och gav oss nycklar till att tala om bemötande, vilket jag uppskattar jättemycket. Därför skulle jag vilja skicka min nya personal till henne också, så att de får detaljerna beskrivna.

Madelene Unneberg

Verksamhetsledare Eskilstuna konstmuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

Det jag har tagit med mig från Maria är. Det magiska ligger i detaljerna. Det är de som kan skilja en upplevelse från något alldeles vanligt, något ganska dåligt till något alldeles underbart.

”Prata inte snabbare än att jag hör dig”, sa hon ofta till mig. Det fick mig alltid att bli full i skratt, men det är ju helt riktigt. Min förmåga att kommunicera och förmedla hänger ju helt ihop med att mottagaren har förmåga att ta till sig det jag vill säga. Vare sig det handlar om hur man pratar i telefon eller hur man uttrycker sig på olika sätt för att nå fram med samma budskap till olika mottagare. Det finns något underbart redigt och konkret med Marias budskap och inlärningsmetoder. Hon förklarade alltid varför saker var bäst på det ena eller andra sättet utan att förminska mig eller göra det otydligt vad som var önskvärt.

Hur detaljer bidrar till helheten tror jag är hennes största styrka. Nyckeln ligger ju då i att kunna förmedla det till sina medarbetare/kursdeltagare och det gör Maria galant.

Hennes tro på att alla människor kan lära sig att ge bra service är nog den första jag stötte på. Innan tänkte jag mest att antingen har man det, eller så har man det inte. Men när Maria berättade om sitt tankesätt föreföll det mig plötsligt som självklart. Har man aldrig lärt sig att ta i hand och se personen mitt emot i ögonen när man hälsar, hur ska man då kunna förmedla ”jag är en trygg och självsäker person” med vår kulturs mått mätt? Hurra, det gör inget om man inte fick med sig allt från barnsben, det är inte försent! Jag tror därför nu, likt Maria, att alla kan lära sig att ge bra service och att bra service till både kollegor och kunder ökar resultatet – det är nog ingen som kan debattera bort.

Jag är tacksam över att ha tränats av Maria som min första chef.
Mia Breitholtz
Marknadskommunikatör
HiQ International

Tidningen Driva Eget har intervjuat mig om Genuint Kundbemötande.
Artikeln i sin helhet finner du här http://www.driva-eget.se/nyheter/forsaljning/bemot-kunden-ratt-och-salj-mer